Suomen kallioperässä on paljon vettä

Asutko kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolella ja olet huomannut veden joko loppuvan tai sen laadun heikkenevän?

Oletko kyllästynyt kuljettamaan astialla juomavettä kesämökille?

Meillä on sinulle ratkaisu

Porakaivolla päästään syvemmälle kuin perinteisellä pintavesi- avokaivolla, jolloin myös veden laatu on parempi.

Porakaivosta saatava vesi ei myöskään sisällä bakteereja, joita pintavesikaivoissa voi esiintyä.

Porakaivon vesi on vain +4 asteista, eivätkä bakteerit helposti kehity näin alhaisessa lämpötilassa.

Veden tulo porakaivoon on tasaisempaa ja varmempaa kuin kaivettuihin pintakaivoihin, koska poraamalla saavutetaan laajemmat pohjavesivarat, jotka eivät ole alttiita muutoksille.

Veden saanti ja sen riittäminen on varmaa. Annamme kaikille kaivoille vesitakuun.

Pintavesieristykset kahdella putkella toteutetaan normit ylittävällä tehokkuudella ja varmuudella.

looks_one

Vesikaivot

Teemme kaikki kaivon poraamiseen tarvittavat työt, asennamme tarvikkeet ja laitteet. Pumppu- ja asennuspalvelumme hoitaa kaikki tarvittavat työt kerralla kuntoon.

looks_two

Vesipumput ja LV-kalusteet

Ammattitaitoiset suunnittelijamme hoitavat suunnittelun, työmaajärjestelyt ja kaikki LV-puolen tarvittavat asennukset poraamiimme porakaivoihin.

looks_3

Siiviläputkikaivot

Maapohjavesialueille voimme tarjota siiviläputkikaivot, joko rst- tai pvc-materiaalista. Työmenetelmämme myös näissä töissä ovat tehokkaita ja nopeita.

porakaivo vesi

VESIKAIVOT

Ennen työn aloittamista asiakkaan kanssa tehdään Poratekin normikaivon poraussopimus, josta ilmenee mm. tarvittava vesimäärä, pumppulaitteiden asennusaikataulu, veloitushinnat ja maksuehdot ja porakaivoon olennainen pintavesieristys

Normaaleihin kotitalouksiin tarvitaan yleensä Ø 140 mm suuruinen porareikä, josta esim. 4” pumpulla saadaan tarvittaessa jopa 150 l/min vettä (115 mvp.)

Suurtehopumppua tarvitseviin talousyksiköihin kuten teollisuuslaitoksiin, karjatiloille, kunnille ja suurempiin kiinteistöihin tarvitaan Ø 168 mm tai sitä suurempi porakaivo.

Poraustekniikka on nykypäivänä nopeaa, joten vesi saadaan käyttöön yleensä vuorokaudessa työn aloittamisesta.

Teemme kaikki kaivon poraamiseen tarvittavat työt, asennamme tarvikkeet ja laitteet.

Pumppu- ja asennuspalvelumme hoitaa kaikki tarvittavat työt kerralla kuntoon.

Palveluumme kuuluu mm. pumput, putkistot, painesäiliöt sekä automatiikka.

Toimitamme myös uppo- ja ejektoripumput ja tarvittavat LV-tarvikkeet.

Porakaivon teettäminen on tilaajalle vaivatonta ja nopeaa.

Porauksissa käytetyt yleisimmät reikäkoot: Ø140 mm, Ø168 mm sekä Ø194 mm.

Kuivat porakaivot? Vesipaineauavuksilla, joita olemme käyttäneet yli 30 vuotta voidaan kuivan tai vähätuottoisen porakaivon vesituottoa lisätä. Omalla vesipainekalustolla porarimme hoitavat myös nämä toimenpiteet.

Ennen porausta:

  • Suunnittele mihin porakaivo sijoitetaan (vähintään 3-4 metrin päähän rakennuksesta). Kaivon sijainnin määrityksessä saat myös tarvittaessa apua asiantuntijoiltamme.
  • Porakaivo voidaan porata myös olemassa olevaan rengaskaivoon, jolloin voidaan hyödyntää mahdollisesti olemassa olevia vesijohtoputkia. Rengaskaivoon poratessa tulee ottaa huomioon, että maanpäälliset rakennelmat ja kaivonrenkaat tulee poistaa ennen porausta.
  • Suunnittele sopiva reitti ja paikka johon pääsemme esteittä poraamaan. Huomioi tiukat käännökset, muut kiinteistöt sekä rakennelmat.
  • Naapurien tiedottaminen porauksesta on hyvän tavan mukaista, poraus on kovaäänistä ja voi ilmoittamatta häiritä naapurustoa. Muuta haittaa porauksesta ei naapureille ole.
  • Suunnittele poraushiekan käsittely. Poraushiekka voidaan puhaltaa tontille mikäli tontilla on paikka jonne lietemäinen porasoija voidaan puhaltaa. Huomioi, että liete voi valua mikäli valittu paikka ei ole tasainen. Poraushiekalle voi myös tilata vaihtolavan jolloin on huomioitava se, että lavalta pumpataan vesi pois ja sille tulee olla katsottuna paikka tontilta johon sen voi imeyttää. 
  • Käytössämme on myös säiliöauto johon poraushiekan voi ottaa talteen. Säiliöautoa käytämme pääsääntöisesti isommissa usean maalämpökaivon porauskentissä.
  • Poraustyössä tarvitaan työmaa-aikaista vettä ja valovirtasähköä, huolehditahan että niitä on saatavilla

Porakaivon rakenne

1. Uppopumppu
2. Paineilmasäiliö
3. Talviventtiili
4. Vesitiivis porakaivoläpivienti
5. Porakaivon kansi /sähkökansi

Porauksen valmistuttua toimitamme Poratek ry:n normivesikaivon mukaisen täydellisen porausraportin kaikkine syvyys-, vesiruhje- ja vesimäärätietoineen sekä pumppusuosituksen syvyys- ja antoisuustietoineen pumpun mitoitusta varten.

porakaivon rakenne

SIIVILÄPUTKIKAIVOT

Maapohjavesialueille voimme tarjota siiviläputkikaivot, joko rst- tai pvc-materiaalista. Työmenetelmämme myös näissä töissä ovat tehokkaita ja nopeita.

Putkikoot: Ø 63 – 350 mm
Siivilävälit: 0,2 – 3,0 mm
Tuotot: 0,1 – 100 m3/h

Siiviläkaivoja tarvitaan mm. pohjavesiottamoille ja enenevissä määrin maanrakennusliikkeiden sora-/maa-ainesottamoille tarkkailukaivoiksi sekä pohjavesialueiden veden tarkkailuun rakennustyömaille. Siiviläkaivoa voi käyttää myös pohjavesien alentamiseen koko- /tai rakennustyöaikaiseen tarpeeseen.

VESIPUMPUT JA LV-KALUSTEET

Ammattitaitoiset suunnittelijamme hoitavat suunnittelun, työmaajärjestelyt ja kaikki LV-puolen tarvittavat asennukset poraamiimme porakaivoihin. Omat asentajamme toteuttavat porakaivojärjestelmät porakaivopumpuista aina täydellisiin vesijärjestelmiin saakka.

Vuokatin ja Kaavin varastoiltamme löytyvät kaikki tarvikkeet ja huoltoautojemme mukana kulkevat lähes kaikkiin asennuksiin soveltuvat tuotteet: Grundfos uppopumput ja vakiopainejärjestelmät sekä kaikki pumppukoot painesäiliöt LV-tuotteineen mm. lämminvesivaraajat ja lämmityskaapelit.

RAHOITUS MIETITYTTÄÄ?

Tee rahoitushakemus OP:n kautta helposti ja nopeasti klikkaamalla tästä!

Muistathan, että kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Kotitalousvähennystä saa myös perikunnat, kakkosasunnot (mökit). Kotitalousvähennys on 40 % työnosuudesta ja max. 2250 € /henkilö.

Myös konetyöstä saa kotitalousvähennystä!