Poistoilmalämpöpumppu kerää energian talteen lämpimästä poistoilmasta

Poistoilmalämpöpumppu on oivallinen lämmitysjärjestelmä poistoilmanvaihdolla varustettuihin liike-, asuin- ja teollisuuskiinteistöihin. Lämmöntalteenottokeräimillä otetaan hukkalämpö talteen poistoilmasta ja säästetään merkittävästi kiinteistön lämmityskustannuksissa.

Sotkamon Porakaivon ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmä on ratkaisu useasti vanhojen poistoilmanvaihdolla toimivien kiinteistöjen lämmitys- ja sisäilmaongelmiin. Poistoilman mukana kulkeutuu ulos huomattava osa lämmitysenergiasta, jonka voi käyttää Thermia Mega Inverter järjestelmällä tehokkaasti hyväksi. Itse lämpöpumppulaitteistona toimii sama kuin maalämpöjärjestelmissäkin, monille tuttu toimintavarma Thermia Mega Inverter jonka tehot kattaa 11 kW – 330 kW teholuokat.

Mega Inverter ottaa energiakseen kerrostalon poistoilmanvaihdon mukana kulkeutuvan energian lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Talteenottokeräimet sijoitetaan katolle tai ullakon kammiohuoneeseen. Laite ottaa talteen poistoilman lämpöenergian ja siirtää sen eristettyä putkistoa pitkin lämmönjakohuoneen Mega lämpöpumppuun. Lämpöpumpun avulla poistoilman hukkalämpö voidaan hyödyntää taloyhtiön olemassa olevassa vesikiertoisessa lämmitysverkostossa, eritoten kaukolämpö- ja öljylämmitysjärjestelmässä. Maalämpökohteissa saatu hyöty ei välttämättä pääse oikeuksiinsa niin hyvin kuin heikommalla hyötysuhteella toimivissa ratkaisuissa.

Nyt uutta poistoilmalämpöpumppu-puolella! Käänteentekevät Thermia Mega Inverter -poistoilmalämpöpumput suuriin kiinteistökohteisiin tai kohteisiin, joissa maalämpöä ei jostain syystä voida toteuttaa (esim. pohjavesialueet). Todellinen energiansäästö oikein valituilla laitteilla yli 40 %.

Poistoilmalämpöjärjestelmät mitoitetaan kiinteistökohtaisesti

Jokainen kiinteistö on lähes aina erilainen kokonaisuus, joten poistoilmalämpöpumppu ja sitä myöten koko järjestelmä tulee mitoittaa aina tapauskohtaisesti. Suunnittelemme koko järjestelmän aina kiinteistökohtaisen kartoituksen perusteella. Takaamme, että asiakkaamme saa juuri ne säästöt järjestelmästä, jotka olemme luvanneet.

Asennusten jälkeen valvonta ja etäsäätölaitteella varustetun Mega-järjestelmän toimintaa voidaan tarkkailla ja säätää kiinteistökohtaisesti, jotta saavutamme parhaan mahdollisen energiansäästön kaikissa vallitsevissa ympäristö olosuhteissa. Koko toimenpiteen dokumentointi käyttöönotto-opastuksineen luovutetaan tilaajalle kun järjestelmä on lopullisin säädöin ja mittauksin todettu toimivaksi.

Huoltosopimus varmistaa poistoilmalämpöpumpun toimivuuden

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä osa sekä poistoilmalämpöpumppujen asennuksissa että jälkihuollossa. Haluamme huolehtia asiakkaastamme myös asennuksen jälkeen ja sen vuoksi kanssamme on mahdollista tehdä edullinen huoltosopimuspaketti sisältäen ympärivuorokautisen puhelinneuvonnan ja huoltopalvelun vaikka valvontasopimuksiin saakka.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää poistoilmalämpöpumppujen hyödyistä! Saatte kauttamme myös muunlaiset lämpöpumput kiinteistöissänne käytettäväksi.