Vesikaivopalvelumme

 • Porakaivon poraus
 • Porakaivopumpun asennus
 • Kokonaisvaltaiset käyttövesipuolen asennukset

 • Mitä tulee tietää, kun suunnitellaan porakaivoa?

  Ennen työn aloittamista, asiakkaan kanssa tehdään Poratekin normikaivon poraussopimus, josta ilmenee mm. tarvittava vesimäärä, pumppulaitteiden asennusaikataulu, veloitushinnat ja maksuehdot, porakaivoon olennainen pintavesieristys. Normaaleihin kotitalouksiin tarvitaan yleensä Ø 140 mm suuruinen porareikä, josta esim. 4'' pumpulla saadaan tarvittaessa jopa 150 l/min vettä (115 mvp.) Suurtehopumppua tarvitseviin talousyksiköihin kuten teollisuuslaitoksiin, karjatiloille, kunnille ja suurempiin kiinteistöihin tarvitaan Ø 168 mm tai sitä suurempi porakaivo.

  Porakaivon rakenne

  1. Uppopumppu
  2. Paineilmasäiliö
  3. Talviventtiili
  4. Vesitiivis porakaivoläpivienti
  5. Porakaivon kansi /
  sähkökansi

  Porauksen valmistuttua toimitamme Poratek ry:n normivesikaivon mukaisen täydellisen porausraportin kaikkine syvyys-, vesiruhje- ja vesimäärätietoineen sekä pumppusuosituksen syvyys- ja antoisuustietoineen pumpun mitoitusta varten.

  Kaikki kerralla kuntoon

  Poraustekniikka on nykypäivänä nopeaa, joten vesi saadaan käyttöön yleensä vuorokaudessa työn aloittamisesta. Teemme kaikki kaivon poraamiseen tarvittavat työt, asennamme tarvikkeet ja laitteet. Pumppu- ja asennuspalvelumme hoitaa kaikki tarvittavat työt kerralla kuntoon. Palveluumme kuuluu mm. pumput, putkistot, painesäiliöt sekä automatiikka. Toimitamme myös uppo- ja ejektoripumput ja tarvittavat LV-tarvikkeet. Porakaivon teettäminen on tilaajalle vaivatonta ja nopeaa. Porauksissa käytetyt yleisimmät reikäkoot: Ø149 mm, Ø168 mm.

  Kuivat porakaivot

  Vesipaineauavuksilla, joita olemme käyttäneet yli 30 vuotta voidaan kuivan tai vähätuottoisen porakaivon vesituottoa lisätä. Omalla vesipainekalustolla porarimme hoitavat myös nämä toimenpiteet.

  Muista kotitalousvähennys!

  Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Kotitalousvähennystä saa myös perikunnat, kakkosasunnot (mökit). Kotitalousvähennys on 40 % työnosuudesta ja max. 2400 € /henkilö.

  Myös konetyöstä saa kotitalousvähennystä!